Szpitale w Częstochowie

W 1834 roku ruszyła budowa pierwszego szpitala w Częstochowie – szpital św. Benedykta, 20 lat później, w 1854 roku, zmieniono jego nazwę na szpital Najświętszej Maryi Panny. Przez pierwszy okres pracował tam tylko jeden lekarz, a pierwszym z nich był Walenty Józef Siekaczyński. Doktor Władysław Biegański dopiero w 1883 sprowadził do Częstochowy chirurga Władysława Wrześniowskiego. Następnie, na początku XX wieku, powstał szpital izraelicki przy ulicy Mirowskiej, a jego budynki wykorzystane były jeszcze w XXI wieku. W czasie I wojny światowej zbudowano natomiast szpital weneryczny przy ulicy Wieluńskiej oraz szpital zakaźny przy ulicy Waszyngtona. Jeden z bardziej nowoczesnych szpitali w tamtym okresie powstał w czasach II RP i mieścił się przy ulicy Mickiewicza – był to szpital Kasy Chorych. W latach 70-tych XX wieku zbudowano szpital w dzielnicy Tysiąclecie, który później stał się szpitalem wojewódzkim. W 1988 powstał kolejny szpital w Częstochowie, tym razem w dzielnicy Parkitka, który także niedługo później stał się wojewódzkim. Kolejne zmiany nadeszły wraz z nowym tysiącleciem – w 2000 roku połączono szpitale z ul. Bony, Mirowskiej i Mickiewicza w Zespół Szpitali Miejskich, a 4 lata później przekształcono je w Miejski Szpital Zespolony. Szpitale na Parkitce i na Tysiacleciu połączono w jeden w 2009 roku.

Obecnie na terenie Częstochowy znajdziemy:

 1. Miejski Szpital Zespolony, który mieści się przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12, ul. Królowej Bony 1/3. Otwarte są tam oddziały:
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych
 3. Oddział Chirurgiczny Ogólny
 4. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 5. Oddział Urologiczny
 6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 7. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
 8. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 9. Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy
 10. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 11. Oddział Neonatologiczny
 12. Oddział Rehabilitacyjny
 13. Oddział Pediatryczny
 14. Oddział Dermatologiczny
 15. Oddział Psychiatryczny Dzienny
 16. Oddział Geriatryczny
 17. Zakład opiekuńczo-leczniczy
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, należą do niego dwie placówki.

przy ulicy Bialskiej 104/118, gdzie znajdziemy porady na oddziałach:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Ortopedii i Chirurgii Urazowej
 • Neurologii, Udarowy
 • Neonatologiczny
 • Kardiologii, Intensywny Nadzór Kardiologiczny
 • Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej
 • Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Neurochirurgii
 • Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej·
 • Chirurgiczny Ogólny
 • Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii Dziecięcej
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Nefrologii z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych – Stacja Dializ
 • Okulistyki
 • Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii
 • Chirurgii Naczyniowej
 • Chirurgii Onkologicznej z Pododziałem Chorób Piersi
 • ·Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Drugą placówką jest ta mieszczącą się przy ulicy PCK 7, a znajdują się tam oddziały:

 • Chorób Płuc
 • Chorób Wewnętrznych
 • Pediatryczny
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Neurologii, Udarowy
 • Psychiatrii Całodobowej i Dziennej
 • Obserwacyjno – Zakaźny
 • Opieki Paliatywnej
 • Reumatologii
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla wentylowanych mechanicznie
 • Psychiatryczny dla chorych somatycznie
 • Oddział Chorób Wewnetrznych i Nadciśnienia Tętniczego
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
 • Rehabilitacji Neurologicznej
 • Kolejnym miejscem jest Poliklinika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mająca swoją siedzibę przy ulicy Kopernika 38, a znajdziemy tam:
 • Gabinet stomatologiczny 
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) 
 • Poradnia Alergologiczna 
 • Poradnia Chirurgiczna 
 • Poradnia Chorób Tarczycy 
 • Poradnia Diabetologiczna Poradnia Dziecięca 
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna 
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Profilaktyki 
 • Poradnia Rehabilitacyjna 
 • Poradnia Urologiczna 
 • Poradnia Uzależnień 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 • Pracownia Analityki Medycznej Pracownia Audiometryczna 
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 
 • Pracownia EKG 
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG 

czewa.info | 2019 - 2021