Uczelnie wyższe w Częstochowie

Na terenie Częstochowy możliwa jest nauka na sześciu uczelniach wyższych. Wybór jest duży, między innymi pomiędzy studiami filologicznymi, inżynierskimi, artystycznymi, a nawet teologicznymi. A wybór kierunków jest jeszcze trudniejszy. Niejeden absolwent szkoły średniej będzie miał dylemat z wyborem szkoły wyższej. Poniżej przedstawione są częstochowskie uczelnie rekrutujące na rok akademicki 2020/2021

Wyższa Szkoła Zarządzania została założona w 1995 roku.  W 2003 roku otwarto nowy gmach uczelni w centrum miasta przy ul. 1 Maja 40.  Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jako jedyna uczelnia w Polsce została członkiem Europejskiego Konsorcjum Kształcenia na Odległość utworzonego w ramach europejskiego programu MINERVA (projekt pt. Convergence). W maju 2009r. zostały ogłoszone wyniki X JUBILEUSZOWEGO RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYW I RZECZPOSPOLITEJ. Uczelnia zajęła tam 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich. W maju 2020 Koło Naukowe WSZ rozpoczęło pracę nad kampanią skierowaną do seniorów miasta Częstochowy – „Wiedza Pielęgniarska Wydłuża Życie”, efektem czego były Webinaria on-line zorganizowane w czerwcu tego samego roku. Zadowolenie seniorów oraz wyrażenie chęci dalszej współpracy na zasadzie tego rodzaju spotkań zaowocowało dalszymi pracami i przygotowaniem nowych projektów w ramach tej kampanii. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 studenci mogą kandydować na kierunki

 • Pielęgniarstwo (I stopień)
 • Pielęgniarstwo Pomostowe (I stopień)
 • Pielęgniarstwo (II stopień) magisterskie

Kolejną uczelnią jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, który powstał z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzieje Uczelni sięgają 1971 roku. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. 1 października 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie uczelnia oferuje również kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach: chemia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

Jedną z nowszych szkół jest Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, która istnieje od 1995 roku. Była to jedna z pierwszych uczelni w Polsce, która wprowadziła do swojej oferty studia w formie online. Co więcej, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie kształci w formie online studentów nie tylko z Polski, ale także m.in Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Francji. Oferujemy studia z filologii angielskiej, filologii germańskiej i pedagogiki. Nauka odbywa się w trybie online jak i niestacjonarnym.Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie prowadzi także studia podyplomowe wspierające nauczycieli w zdalnej edukacji młodzieży i dzieci.

Jedyną techniczną szkołą wyższą jest Politechnika Częstochowska. Powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym. W roku akademickim 1955/1956 przekształcono Szkołę Inżynierską na Politechnikę Częstochowską. W roku 2005 powstało Centrum Współpracy Międzynarodowej, w ramach którego  działa Ośrodek Kształcenia Międzynarodowego (European Faculty of Engineering). EFE jest jednostką umożliwiającą kształcenie studentów w języku angielskim na kierunkach  studiów prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydział Zarządzania. Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim.

Na uczelni możliwa jest nauka na wydziałach:

 • Wydział Budownictwa(link is external)
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki(link is external)
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Wydział Infrastruktury i Środowiska(link is external)
 • Wydział Zarządzania

Ostatnią z uczelni jest Akademia Polonijna, która ma szeroki zakres działalności. Nauka możliwa jest, między innymi, na kierunkach

 • Accounting And Finance
 • Biotechnologia Medyczna
 • Business Psychology
 • Computer Science In Business Processes
 • Nursing
 • Pielęgniarstwo
 • Prawo w Biznesie – Sektor Prywatny
 • Tourism And Hospitality
 • Nowość: Turystyka i Hotelarstwo
 • Zarządzanie Kadrami

Wyjątkowa uczelnią jest Wyższy Instytut Teologiczny, który znajduje się a przy ulicy św. Barbary 41.

Studenci Częstochowy mają szeroki wybór szkoły wyższej. Mogą wybrać szkoły humanistyczny, inżynierskie, a nawet teologiczne. Miasto to kształci w każdym kierunku i na każdym stopniu naukowym.

czewa.info | 2019 - 2021